24/7

Μια από τις σημαντικότερες παροχές της κάρτας υγείας ΗWB είναι η άμεση εξυπηρέτηση των μελών της 24 ώρες το 24ωρο από το εξειδικευμένο Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο του Ομίλου. Το τμήμα customer support HWB απαρτίζεται έμπειρα στελέχη, ακόμη και  ξενόγλωσσα, που σε 24ωρη βάση υπό την εποπτεία ιατρού συντονίζουν όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιστατικών.

Κάρτα HWB
Call-Center